Istota doradztwa logistycznego – zadania, funkcje

W zarządzaniu przedsiębiorstwem należy kierować się logiką zintegrowanych operacji logistycznych, które są wspierane przez kierowników jednostek funkcjonalnych. Wysoki stopień scentralizowanego zarządzania procesem realizacji zamówień jest niezbędny do zapewnienia efektywności operacji logistycznych.

Czytaj dalej